Prihláška na štúdium na našej škole

Prosím dôkladne vypl)te všetky potrebné údaje. Skontrolujte si kontaktné údaje, aby sme Vás v prípade potreby mohli kontaktovať mailom alebo telefonicky. Do poznámky  uveďte či máte záujem o celodenný pobyt (desiata, obed, spánok,olovrant) alebo poldenný pobyt (desiata, obed) dieťaťa v materskej škole. 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: